Parafia Matki Bożej Różańcowej w Lędzinach


Idź do treści

Duszpasterze

Parafia

KSIĄDZ PROBOSZCZ KRZYSZTOF SONTAG urodził się 24 kwietnia 1958 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Stefana i Marii z domu Pyrek. Chrzest święty otrzymał 11 maja 1958 roku w kościele parafialnym p.w. Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemianowicach Śląskich. Pierwszą Komunię świętą przyjął w 1967 roku, sakrament bierzmowania przyjął w tym samym roku. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w 1973 roku, w Liceum Zawodowym Zespołu Szkół Samochodowych w Bytomiu, którą ukończył maturą w roku 1977 jednocześnie zdobywając dyplom mechanika pojazdów drogowych. Rozpoczął pracę jako mechanik samochodowy w Technicznej Obsłudze Samochodów P. P. "Polmozbyt" ("Fiat") w Katowicach. Od września 1980 roku został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, które wkrótce zostało przeniesione do Katowic. Ponieważ, wówczas wymagany od kleryków staż roboczy odbył już przed wstąpieniem do Seminarium Duchownego, dlatego zamieniono mu staż roboczy na duszpasterski i katechetyczny, który odbył w parafii p.w. Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich, pod opieką ks. prob. Longina Skrobola (1985-1986). Po napisaniu pracy magisterskiej "Rodzina jako Kościół Domowy" i zdaniu egzaminu magisterskiego na Papieskiej Akademii Teolo-gicznej w Krakowie otrzymał tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. biskupa Damiana Zimonia w dniu 31 stycznia 1987 roku, w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Mszę świętą prymicyjną odprawił 8 lutego tegoż roku w rodzinnej parafii.
Studia podyplomowe odbył na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 1987-1990. Pracował jako wikary w następujących parafiach: Najświęt-szego Serca Pana Jezusa w Bielsku Białej od święceń do sierpnia 1987 roku, św. Pawła w Nowym Bytomiu 1987-1990, Matki Boskiej Piekarskiej w Woli k/Pszczyny 1990-1993, Narodzenia NMP w Pszowie 1993-1996, Wniebowzięcia NMP Radlin - Biertułtowy 1996-2000, Wniebowzięcia NMP w Katowicach 2000 - 2003, od roku 2003-2004 w parafii św. Józefa w Katowicach - Załężu. Od 1 sierpnia 2004 roku dekretem ks. abpa dr Damiana Zimonia przeszedł do parafii Matki Bożej Różacowej w Lędzinach, gdzie jest proboszczem.

Fotografię w powiększeniu można zobaczyć w galerii lub klikając na powyższą miniturkę.

Do 29.07.2012 roku jako rezydent mieszkający na naszej parafii (od września 2005 roku).

Ks. dr Andrzej Kołek


Urodził się 12 czerwca 1960 roku w Mysłowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 28 marca 1986 roku w Katowicach. Był wikariuszem w parafiach: św. Jana i Pawła (w latach 1986-1990) oraz Chrystusa Króla w Katowicach (w latach 1995-2003). Jest doktorem nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej, Misjonarzem Archidiecezjalnym oraz wizytatorem parafii, wykładowcą homiletyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, członkiem Rady Kapłańskiej i Rady Naukowej ds. Podyplomowego Kształcenia Lekarzy.


Strona główna | Parafia | Posługa w skrócie | Aktualności | Galeria | Kontakt | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego